Staffordshire Bull Terrier

Staffordshire Bull Terrier

The Nanny

Weer een terrierras met vele bijnamen! Ik som ze even voor u op: Engelse Stafford, oorlogschip in zakformaat, vrolijk vat buskruit, clown met een gouden hart en niet te vergeten: The Nanny, uiteraard refererend aan de enorme kindvriendelijkheid van het ras.

Geschiedenis

De Staffordshire Bull Terrier is ooit ontstaan uit kruisingen tussen oude Bulldog rassen. Deze Bulldog rassen werden – zoals de naam al aangeeft – ingezet om tegen stieren te vechten. Dit “vermaak” was al sinds de middeleeuwen in zwang bij de adel. De organisatie was echter vooral in handen van slagers. Als smoes werd aangevoerd dat het vlees van de stier er een stuk malser door werd. Ook was het een “sport” om deze Bulldoggen met beren te laten vechten.

Deze “sport” verloor langzaam maar zeker aan populariteit en werd uiteindelijk in 1835 verboden onder druk van de eerste verenigingen ter bescherming van dieren.

Toch bleef er vooral in de lagere bevolkingsklassen een drang bestaan naar gevechten tussen dieren. Niet alleen als bron van vermaak, maar vooral om op te gokken. Gokte men op de winnende honden, dan werd het schaarse gezinsinkomen wat aangevuld. Voor fokkers van goede vechthonden viel er ook wel wat te verdienen. Bulldog rassen werden gekruist met verschillende terriers. Zo werden de honden wendbaarder en hadden ze een beter gebit. En konden ze dus beter tegen elkaar vechten, maar ook bijvoorbeeld tegen een das. Er werden ook veel wedstrijden gehouden om binnen een bepaalde tijd zoveel mogelijk ratten te doden.

Deze Bulldog-Terriers werden gehouden in de grote gezinnen van de mijnwerkers en arbeiders van de spinnerijen in de grote Engelse industriegebieden. Het was daarom hoogst noodzakelijk dat deze honden geen greintje agressie bezaten naar mensen!

Erkenning

In de Black Country waar het graafschap Staffordshire ligt, werden de eerste pogingen gedaan om het ras erkend te krijgen. Vandaar dus ook de naam Staffordshire Bull Terrier. In mei 1935 werd een rasvereniging opgericht en verschenen de Staffordshire Bull Terriers op kleine shows. Het duurde nog tot 1938 voor de eerste Staffords in het Britse stamboek werden ingeschreven.

De eerste kampioenen waren Gentleman Jim van Joe Mallen en Lady Eve van Joe Dunn. Dit was op Crufts in 1939. Joe Mallen wordt genoemd als een belangrijk man voor de ontwikkeling van de Staffordshire Bull Terrier. Opmerkelijk is dat het zijn hobby was om honden-, dassen- en hanengevechten te houden.

Joe Dunn met Lady Eve (Staffordshire Bull Terrier)

Joe Dunn met Lady Eve

Joe Mallen met een van zijn Staffordshire Bull Terriers en een haan

Joe Mallen met een van zijn honden en een haan

Karakter

Staffordshire Bull TerrierDe Staffordshire Bull Terrier staat bij de liefhebbers bekend als een aangename gezelschapshond en mensenvriend. Dit kan niet genoeg worden benadrukt, gezien de verwarring met de Pitbull Terrier. Zelfs als men zeer kritisch kijkt naar het gedrag van de Staffordshire Bull Terrier, valt er in het algemeen weinig aan te merken. Het zijn vrolijke en levenslustige honden, die doortastend en rechtvaardig moeten worden behandeld. Daarbij moet je doortastend vooral niet verwarren met lichamelijk agressief. Geen enkele hond behoort zo te worden behandeld. Zeker de Staffordshire Bull Terrier niet. Door zijn verleden mag hij dan vrij ongevoelig zijn voor pijn, maar zijn aard is er niet naar om de agressie passief te ondergaan. Zoals alle andere rassen is het hier ook vanzelfsprekend dat ze goed moeten worden gesocialiseerd.

In huis is de Staffordshire Bull Terrier vrij rustig en geniet hij er van om bij zijn baasje op de bank te liggen. Het is absoluut geen kennelhond of waakhond. Zijn plaats is midden in het gezinsleven. Een minpuntje van de Staffordshire Bull Terrier is dat hij vrij onvriendelijk kan zijn tegen soortgenoten. Niet dat hij meteen aan het vechten slaat, maar hij reageert wel op iedere dreiging. Hij loopt niet weg voor dreigementen en geeft zich niet snel over. De eigenaar van een Staffordshire Bull Terrier moet over overwicht en inzicht beschikken om conflictsituaties met andere honden te vermijden.

Staffordshire Bull Terrier Sport

De Staffordshire Bull Terrier is een slimme, leergierige en sportieve hond. Hij is geschikt voor allerlei soorten hondensport, zoals G&G, Frisbee en Flyball. Er zijn wel hondenscholen of verenigingen die Staffordshire Bull Terriers durven te weigeren om hun oude reputatie als vechthond. Je moet je dan ook afvragen of je überhaupt wel zou willen trainen bij een club die zo weinig kennis hebben van rashonden en hun werkelijke karakter. Er zijn ook landen waar men met onder andere Staffordshire Bull Terriers “weightpulling” als sport beoefenen.

 

De Staffordknoop

StaffordknoopDeze knoop verscheen voor het eerst in 1583 in het graafschap Staffordshire op het wapenschild van de Stafford-familie. Sinds die tijd zien we deze knoop terug op allerlei zaken die in het graafschap Staffordshire werden gebruikt of gemaakt. Bijvoorbeeld op soldaten- en politiehelmen, als embleem voor de spoorwegen, enzovoorts. Toch is de knoop al eerder gezien op een kerkbel uit de zevende eeuw van de St. Mure Kerk uit Ierland. Deze bel droeg een exacte replica van de knoop.

Een wandeling om de St. Peterskerk in Stafford laat de plek zien waar vroeger het altaar heeft gestaan. Daar staat nu een Saksisch kruis met een knoop. Het is niet duidelijk wanneer de oorspronkelijke kerk is gesticht. Wel is bekend dat de eerste stenen kerk in het jaar 850 is gebouwd. Het was dan ook rond deze tijd dat dit kruis voor het eerst werd gemarkeerd met een Staffordknoop. Vergelijkbare knopen zijn gevonden op de patronen van de boorden van de orde van de Kousenband en de Orde van St. Patrick.

Luguber verhaal

Is het gewoon een samenloop van omstandigheden dat één van de oprichters van de orde van de Kousenband tijdens de regering van Edward III Ralp de Stafford was? Het ontstaan van de Staffordknoop blijft echter onduidelijk.

Er zijn diverse verhalen hoe de knoop populair is geworden in het graafschap. Het verhaal wat het meest populair was is die uit het Noorden in het graafschap. Dit verhaal is erg luguber en uiterst ongewoon. Er wordt verteld dat drie criminelen veroordeeld waren tot ophanging in Stafford. Toen de beul aankwam ontdekte hij dat hij maar een touw bij zich had om dit ongelukkige trio op te hangen. In die tijd was het verboden om een executie uit te stellen of om één van de veroordeelden voorrang te geven op de andere. Dus de beul verzon een methode waarbij hij zich aan de wet kon houden. Hij maakte van een touw drie lussen en hielp zo alle drie de criminelen in één keer naar de andere wereld.

In het zuidelijke gedeelte van het graafschap ging het verhaal dat de knoop stond voor een hoge kwaliteit staal dat ooit gemaakt werd in dit gebied. Er bestaat geen twijfel over het feit dat de knoop er eerder was dan het staal. Anderen zeggen dat de knoop niets meer is dan een dubbele S. Deze zou dan weer staan voor Stafford-Shire. De eerste wapenkundige vermelding van de knoop in 1342 zou dit ondersteunen.

Welk verhaal u ook gelooft, ik denk dat het verhaal uit het Noorden, die van de beul, het verhaal zal zijn dat u zich blijft herinneren.

Gezondheid

Extra aandachtspuntjes wat betreft gezondheid van de Staffordshire zijn L2-HGA (een stofwisselingsziekte) en cataract. Beiden kunnen met een DNA test worden opgespoord.

Type

Er zijn nog vele liefhebbers van het oude type Staffordshire Bull Terrier: zoals ze oorspronkelijk waren. Natuurlijk speelt dit bij een heleboel terrierrassen. De “show-Stafford” wordt naar hun mening teveel gestuurd in de richting van een miniatuur Engelse Bulldog met een iets langere snuit. Ze vinden dat er teveel voorbij gegaan wordt aan de geschiedenis van het ras en de oorspronkelijke werkkwaliteiten. Daar hoort een bijpassend lichaam bij.

In 1948 is de hoogte in de rasstandaard verlaagd van 18 naar 16 inch. Hetzelfde lichaamsgewicht werd echter behouden, zodat de hond dus zwaarder van type is geworden. Dat zou op zich niet zo erg zijn, maar sommige keurmeesters en fokkers lappen het gewicht gewoon aan hun laars. Daardoor zijn de honden nog vele kilo’s zwaarder dan nodig. Daar komt nog bij dat een begrip als “kort in de lendenen” soms verward wordt met “kort in de rug”, waardoor de honden veel van hun wendbaarheid verliezen.

Jacht

In het verleden werd de Staffordshire Bull Terrier ook wel als jachthond gebruikt op de vos en de das. De jacht op de das stond in Ierland bekend als de “Teastas Mor”. De Ierse Kennelclub stelde tot 1968 als vereiste om schoonheidskampioen te worden dat terriers een “Teastas Mor” certificaat behaalden. Er zijn wel een aantal liefhebbers die graag iets op dit gebied zouden willen organiseren. Er is een soort van “Teastas Mor” test ontwikkeld, maar dan met een dassenvacht in plaats van een echte das.