Ziekte van Aujeszky

Ziekte van Aujeszky

Deze ziekte is bijna altijd dodelijk voor honden. Daarom is het belangrijk dat u als hondenbezitter weet wat dit voor ziekte is.

Het betreft een herpesvirus dat als hoofdgastheer het varken heeft. Als een varken is besmet, heeft deze daar weinig last van. Bij jonge biggen zijn de symptomen ernstiger en onder de besmette biggen is de sterfte vrij groot.

Symptomen

De meest voorkomende symptomen zijn griepverschijnselen als koorts, hoesten en longproblemen. Bij drachtige varkens ontstaat vrijwel altijd een abortus. Aangezien het virus zich ook in het centrale zenuwstelsel kan nestelen, kunnen jonge biggen stuipen hebben. Wanneer het virus zich nestelt in het centrale zenuwstelsel, blijft het bij varkens die geen symptomen meer hebben toch passief aanwezig. Deze varkens zijn drager en kunnen andere dieren besmetten als het virus weer activeert. Dit gebeurt meestal wanneer de weerstand van het dragende varken daalt.

Gevaar voor andere dieren en mensen

Voor mensen en eenhoevigen (paarden) bestaat er nauwelijks gevaar bij een besmetting. Alle andere zoogdieren (zoals runderen, schapen, reeën, herten, honden en katten) sterven onherroepelijk aan deze ziekte. Bij niet-varkens nestelt het virus zich altijd in het centrale zenuwstelsel en veroorzaakt symptomen die erg lijken op hondsdolheid. Ook ontstaat een vreselijke jeuk, waardoor een dier zich ongecontroleerd blijft krabben, tot bloedens toe. In Engelstalige landen wordt de ziekte van Aujeszky ook wel pseudo-rabiës of ‘Mad Itch’ genoemd.

Besmetting

Aujeszky zorg dat je hond dat niet krijgtDe verspreiding van het virus gebeurt feitelijk op alle mogelijke manieren: bij direct contact, bij indirecte contacten (bijvoorbeeld vuile vervoermiddelen, door personen of dieren die met een besmet dier in aanraking zijn geweest, het eten van uitwerpselen) en op korte afstanden via de lucht. De incubatietijd is kort: 1 tot 10 dagen.

Wat doen we eraan?

In de varkensindustrie is door de Europese Unie een vaccinatieprogramma opgestart om het virus in deze bedrijfstak uit te roeien. Inmiddels is Nederland door de Europese Unie Aujeszky-vrij verklaard en hoeft men in Nederland de varkens niet meer te enten. Wel wordt iedere drie maanden bloed afgenomen bij de varkens om te controleren of de dieren niet besmet zijn. Varkensboeren hebben een meldplicht, wat betekent dat zij direct melding moeten maken bij de overheid als een besmetting wordt geconstateerd. Alle varkens op het betreffende bedrijf en op de bedrijven in de omgeving (straal van 10km), alsmede de varkens op de contactbedrijven, zullen direct worden gevaccineerd.

Wilde varkens en zwijnen worden niet geënt en ook niet gecontroleerd op de ziekte. Voor honden bestaat er geen goedgekeurd vaccin. Iedere keer wanneer u met uw honden op jacht gaat, lopen uw honden het risico in aanraking te komen met besmet wild.

Wanneer u niet jaagt met uw honden, moet u ook voorzichtig zijn! Geef uw honden geen rauw of gerookt varkensvlees. Laat het varkensvlees minstens 20 minuten koken, zodat het virus is vernietigd.

Recente gevallen

Eind 2016 is in Duitsland bij verschillende jachthonden en bij diverse wilde zwijnen de ziekte van Aujeszky vastgesteld. Niet alle overleden honden worden onderzocht, dus het aantal honden dat aan de ziekte overleden is, kan groter zijn dan slechts een paar.

Begin oktober 2010 werden in Zuidwest Frankrijk nog zes gevallen vastgesteld. De honden waren na de jacht samen met de geschoten varkens vervoerd in een paardentrailer.

In Frankrijk zijn in 2010 ook diverse varkenshouderijen besmet geraakt met het virus.

In november 2008 zijn in Florida een aantal jachthonden overleden aan het virus.

Conclusie

De ziekte van Aujeszky is geen ver van het bed verhaal voor jachthonden. Voor huishonden dreigt minder gevaar, maar voorzichtigheid is geboden. Geef uw honden geen rauw of gerookt varkensvlees en laat ze tijdens wandelingen en dergelijke geen andere dierlijke uitwerpselen eten.